Klar for vinteren

Vinteren er høysesong for trafikkulykker og bilreparasjoner. Dette er noe vi på verkstedet tar høyde for ved å ta inn to sesongarbeidere.

De siste årene har vi klart oss uten ekstra arbeidskraft, men dette har dessverre gått utover de faste ansatte i for stor grad. Derfor har vi bestemt oss for å gjøre endringer for å rette opp den urettferdige praksisen.

Gir større muligheter
Det er mange fordeler med å ha ekstra arbeidskraft i vinterhalvåret. Det fungerer svært avlastende for andre medarbeidere i bedriften. Dette kan forhåpentligvis føre til redusert sykefravær, og bedre arbeidsmiljø på jobben. I tillegg gir det mulighet til å ta inn litt flere biler når det er perioder med mange ulykker. Dette er både lønnsomt og positivt for samfunnet. I tillegg får vi et større kompetansemiljø der man kan ha flere og bedre meningsutvekslinger om faget. Vi tror at bilmekanikere som er del av et større miljø blir stimulert til å gjøre en bedre jobb.

Ikke så dyrt
Det koster oss heller ikke særlig mye å ta inn arbeidskraften. Sannsynligvis vil vi tjene inn igjen kostnaden på høyere volum. Dette er en vinn-vinn situasjon for bedriften og de ansatte som nyter godt av ordningen. I denne bedriften er vi opptatt av at alle skal bli fornøyde og føle at de blir sett på arbeidsplassen. Dette tror vi spiller positivt inn på deres engasjement og hvor positive de er til kundene. Dette er grunnlaget for hele virksomheten.

Det blir spennende å få inn to nye mekanikere i garasjen. Forhåpentligvis vil det bli en bedre vinter med mer avlastning for øvrige ansatte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *